apcftchennai@gmail.com +91-9791098998

Faculty

International Faculty

Dr. Arundhati Gosavi

Singapore

Prof. Citra Mattar

Singapore

Prof. Endoh Masayuki

Japan

Dr. Rogelio Cruz

Mexico

Prof. Leung Tak Yeung

Hongkong

Prof. Sailesh Kumar

Australia

Prof. Liona Poon

Hongkong

Dr. Steven Shaw

Taiwan

Prof. Mahesh Choolani

Singapore

Dr. Tse Wing Ting Ada

Hongkong

Dr. Renato Ximenes

Brazil

Assoc. Prof.Tuangsit Wataganara

Thailand

National Faculty

Dr. Aparna Sharma

New Delhi

Dr. Balaganesh Karmegaraj

Kochi

Dr. Bijoy Balakrishnan

Kochi

Dr. Gowrisankar Paramasivam

Chennai

Dr. Indrani Suresh

Chennai

Dr. Manikandan K

Pondicherry

Dr. Mayank Chowdhury

Ahmedabad

Dr. Santosh Karmakar

Mumbai

Dr. Sudarshan S

Chennai

Dr. Suhas Udayakumaran

Kochi

Dr. Sujatha Jagadeesh

Chennai

Dr. Suresh S

Chennai

Dr. Uma Ram

Chennai

Dr. Veena Acharya

Bangalore

Dr. Vidyalekshmy R

Thiruvananthapuram

Dr. Vivek Krishnan

Cochin